Księgowość
 • Prowadzenie KPiR, ksiąg handlowych, ewidencji ryczałtowej oraz karty podatkowej
 • Prowadzenie ewidencji VAT, w tym rozliczanie transakcji zagranicznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • Rozliczanie podatku dochodowego PIT oraz CIT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli skarbowych
 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym
 • Uzgodnienia sald należności i zobowiązań
Kadry i płace
 • Administrowanie teczkami osobowymi pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS
 • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz wykorzystania urlopów
 • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie
 • Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Obsługa kontroli ZUS
Doradztwo księgowe
 • Doradztwo przy zakładaniu firmy
 • Wsparcie w procesie rejestracji podmiotu
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • Weryfikacja oraz wyprowadzenie nieprawidłowości powstałych przed rozpoczęciem współpracy
 • Opracowanie oraz modyfikacja zakładowego planu kont
Pozostałe usługi
 • Sporządzanie sprawozdań księgowych do GUS oraz NBP
 • Przygotowywanie raportów z działalności firmy na potrzeby banków, firm leasingowych
 • Pomoc w przygotowywaniu wniosków kredytowych, leasingowych
 • Sporządzanie dodatkowych okresowych raportów uwzględniających specyfikę działalności Klienta
Udogodnienia
 • odbiór dokumentów w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie
 • wsparcie email/telefon
 • update drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach, mających wpływ na rodzaj prowadzonej działalności Klienta
 • dostępność także poza godzinami pracy biura
 • reprezentowanie przed organami kontroli skarbowej, ZUS
Pomoc specjalistów

Dzięki stałej współpracy naszego biura ze specjalistami wielu branż możemy zaoferować naszym Klientom poza kompleksową obsługą księgową także:

 • usługi ABI (administrowanie bezpieczeństwem informacji)
 • obsługę w zakresie BHP
 • pomoc prawną

POWIERZ SWOJĄ FIRMĘ SPECJALISTOM

OBSŁUGA KSIĘGOWA